โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
16 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 *นักเรียนใส่ชุดโปโลสีฟ้า ส่วนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ให้ใส่ชุดพลศึกษาของโรงเรียนเดิม
21 พฤษภาคม 2561 เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประชุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน