สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน