8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้นำนักศึกษาจีนร่วม "กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม" กับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ณ โรงเรียนบ้านนาทราย