กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางปวีณา แก้วมูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางศศิพร บุญจูบุตร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาภาษาอังกฤษนายจักรพงษ์ อัมพุธ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สอนวิชา ภาษาจีน


        


นางสาวกมลรัตน์ แก้วใจบุญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

Mr. Fuh Noah
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาต่างชาติ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ