กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางปวีณา แก้วมูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางศศิพร บุญจูบุตร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 


 

 

 

นางสาวกมลรัตน์ แก้วใจบุญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 


        


Mr. Fuh Noah
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาต่างชาติ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ