10 - 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม