14 ธันวาคม 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม