16 กันยายน 2559 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก เนื่องในวันพระ