18 สิงหาคม 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม พร้อมนำผลิตผลจากกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมทำบุญ