21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้จัดการสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์วัดแม่หว่างต้นผาง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน