22 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ร่วมกิจถวายสังฆทานผัก ตักบาตรเจ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน