23 มกราคม 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม