25 พฤศจิกายน 2559 นำโดยผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม