27 มกราคม 2559 นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนางศิริลักษณ์ เสนะสุทธิพันธุ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พร้อมด้วย นายสมพร เตซะอุ๊ด ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะฯ มาพบปะและประชุมคณะครู ณ ห้องเกียรติประวัติ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม