29 พฤศจิกายน 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม