3 กุมภาพันธ์ 2560 นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสมพร เตซะอุ๊ด ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และแขกผู้มีเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถปานา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ครอบรอบ 22 ปี