4 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้แก่นักเรียน ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา