7 กุมภาพันธ์ 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ร่วมกิจกรรมตักบาตรผักณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม