8 - 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนา พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ "การศึกษาทางเลือก" ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน