1 - 3 มีนาคม 2560 นักเรียนะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ศึกษาแหล่งเรียนภายนอก สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง