19 - 27 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
รอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559 “ไก่ขาวเกมส์ : เกมส์แห่งความสุข” เทศบาลนครลำปางเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา