20 ก.พ.60 กิจกรรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ระดับชั้นม.4-6 ได้นำนักเรียนไปบริจาคสิ่งของและบำเพ็ญประโยชน์
หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย และวัดดอนแก้ว เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด