22 ธันวาคม 2559 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา รวมพลังผนึกกำลัง กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่าย " ศรีเวียงชัย นาทรายเกมส์ ครั้งที่ 2 " การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน 17 โรงเรียนร่วมกิจกรรมสร้่างสรรค์ตามนโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พร้อมสร้างความรักสามัคคี เเก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอลี้ โดยมี จัดยิ่งใหญ่ ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม พร้อมเเข่งขันกีฬา อาทิ กีฬาฟุตบอลกระชับมิตร, เซปักตระกร้อ, วอล์เลย์บอล, กรีฑาวิ่ง, เเละการฟ้อนเจิง