กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายนัณฐภูมิ มีสอน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 

 

 

 

 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภาระกิจ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา