27 กรกฎาคม 2560 ครูพุทธิดา สุวรรณวงค์ และครูชนินันท์ ตาวันสี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ณ บริเวณตลาดสีเขียว บ้านนาเลี่ยง

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image