27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 20 นาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image