27 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image