24-27 กรกฎาคม 2560 ครูนัณฐภูมิ มีสอน นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 นาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 “ลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ” ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน และสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image