21-23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมโครงการค่ายคุณธรรม โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดห้วยบง โดย นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image