26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้รู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image