22 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 10 คน รับทุนการศึกษา จากครูบาป่านิกร ชัยยะเสโน
ณ พุทธอุทยานชัยยะสุขังปางประทีป

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image