วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกลดการชะล้างพังทลายของดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านนาเลี่ยง

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image