11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตูเจียงเยี้ยน จินเยี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image