3 พฤศจิกายน 2560 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image