9 พฤษภาคม 2560 วันแรกของการร่วมกิจกรรม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตูเจียงเยี้ยน Mr. Wang An Jian (หวัง อัน เจี้ยน) และคณะครู จัดพิธีต้อนรับ Welcome Ceremony อย่างอบอุ่น มีพิธียกน้ำชา โดยให้นักเรียนของนาทรายวิทยาคมเป็นคนยกน้ำชาให้แก่คุณครู เพราะถือเป็นธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศจีน พร้อมมอบชุดฟอร์มของโรงเรียนให้แก่นักเรียน หลังจากพิธีต้อนรับเสร็จสิ้น ช่วงเช้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตูเจียงเยี้ยน และในช่วงบ่ายนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสอนนักเรียนจีน เล่นดนตรีพื้นเมือง

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image