23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพร เตซะอุ๊ด ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้เกียรติมาเป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image