อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรมนำครู นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมและวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ อบจ.ลำพูน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์)
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยนางสุดสงวน จักรคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พร้อมคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและฝึกสอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่มาร่วมทำดอกไม้จันทน์ สำหรับโรงเรียนนาทรายวิทยาคมและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน จะร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 10,000 ดอก

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image