22 ตุลาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำนักเรียนร่วมแสดงในงานกฐิน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image