21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
โดยมีการจัดแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดร้องเพลง และการแข่งกีฬา

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image