11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การมอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิเช่น
การประกวดเรียงความ การแต่งกลอน การวาดภาพ การจัดป้าย และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้นำคณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกดอกดาวเรือง ณ วัดดอนแก้ว

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image