12 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image