21 พฤศจิกายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ Miss Wu Yue นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง ร่วมฝึกซ้อมฟ้อนเล็บ และฟ้อนเจิง เพื่อร่วมในงานพระแม่นั่งเมือง

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image