9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เลี้ยงต้อนรับ Miss Wu Yue นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image