8 ส.ค. 61 คณะจากมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
เพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆที่ รร.ต้องการ
โดยมีท่านปลัดนิชาดา รองปลัดดรุณพัฒน์ และ ผอ.สมพร ต้อนรับค
ณะฯ

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image