8 สิงหาคม 61 ศิษย์เก่า รร.นาทรายวิทยาคม นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านเซรามิกซ์ให้แก่รุ่นน้อง

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image