10 สิงหาคม 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image