12 สิงหาคม 61 คณะครูและบุคลากรฯ รร.นาทรายวิทยาคม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้
พร้อมด้วยนักเรียนรับมอบทุนกิ่งกาชาดจำนวน 5 ทุน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image