31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนนาทรายวิทยาคมเกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image