12 กันยายน 2561 ครูอัจฉรา กฐินเทศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาค ตัวแทนท่านผู้อำนวยการ
และคณะครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ส่งนักเรียนที่ได้รับทุนคือ นางสาวพิภาธร ปันโปธา และนางสาวเบญจรัตน์ ผ่องปัญญา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณประชารัฐชนจีน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image