24 กันยายน 2561 “โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา” คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image