28 ธันวาคม 2560 ครูปวีณา แก้วมูลนำนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 4 คน รับทุนจาก
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดลำพูน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image