5 มกราคม 2559 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม พร้อมด้วยนายสันติภาพ ตันอุตม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเททองจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน "รุ่นศรัทธา หน้าหมู่" 2558 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน